توصیف اقامتگاه باچان


مجموعه بومگردی باچان توریسم، اقامتگاه روستایی و عشایری است. علاوه بر آشنایی و تجربه زندگی روستایی، زندگی عشایری در سیاه چادررا تجربه کنید

مجموعه بومگردی باچان توریسم شامل اقامتگاه روستایی و عشایری (سیاه چادر ایل قشقایی) است و این امکان وجود دارد که علاوه بر آشنایی و تجربه زندگی روستایی، زندگی عشایری نیز در سیاه چادر، تجربه گردد.

منطقه دارای چشمه‌سارهای پر آب متعدد و چند قنات است. به دلیل قرار گرفتن در بین دو منطقه معتدل و نیمه گرمسیری، شاخصه‌های دو منطقه را دارا است. امامزاده آقا میر احمد، نخلستان، انارستان و تاکستان، آثار تاریخی متعدد، کوه نمک(آبشار نمکی، معدن نمک، ستون نمکی)، فروچاله آهکی (سیاهچال) و لاله‌های واژگون، دریاچه فروچاله‌ فصلی، از جمله جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و ژئوتوریسمی، منطقه است. در فصول گرم سال، امکان اقامت در منطقه سردسیری و در سیاه‌ چادر عشایری، مهیا است. قرار گرفتن در مسیر دو منطقه تاریخی فیروزآباد و کازرون و بندر بوشهر، به اهمیت منطقه می‌افزاید تا علاوه بر بازدید از آثار تاریخی شاخص از جاذبه‌های بومی و محلی نیز بازدید صورت گیرد. پذیرایی با غذهای سنتی و دمنوش‌های محلی صورت می‌گیرد.

اقامتگاه اکوتوریسم ایران ایرانگردی باچان باچون بومگردی توریسم صنایع دستی طبیعت طبیعت گردی غذا فارس فرهنگ فیروزآباد گردشگری

شهرهای مرتبط