توصیف اقامتگاه بارانداز


اقامتگاه بومگردی بارانداز، در روستای فرحزاد خور و بیابانک در استان اصفهان، پذیرای گردشگران، کویرنوردان و بومگردان بازدید کننده کویرمصر و فرحزاد است.

اینجا هم شروع است و هم پایان. کوله بارتان را در کنار جهاز شترها بر زمین بگذارید، ماشین‌های خود را در میدانگاه پارک کنید و از فرصت همنشینی با کویرنشینان بهره ببرید.

اقامتگاه بومگردی بارانداز، در روستای فرحزاد خور و بیابانک در استان اصفهان، پذیرای گردشگران، کویرنوردان و بومگردان بازدید کننده کویرمصر و فرحزاد است.

اصفهان اقامتگاه اکوتوریسم ایران ایرانگردی بارانداز بومگردی توریسم جندق روستا سفر سفر طبیعت گردی فرحزاد کویر گردشگری

شهرهای مرتبط