توصیف اقامتگاه آتشونی


اقامتگاه بومگردی آتشونی، اولین اقامتگاه ایران، در روستای گرمه شهر خوروبیابانک استان اصفهان، در دل کویر و در کنار نخلستانی زیبا میزبان گردشگران و کویرنوردان است

اقامتگاه بومگردی آتشونی، اولین اقامتگاه ایران، در روستای گرمه شهر خوروبیابانک استان اصفهان، در دل کویر و در کنار نخلستانی زیبا میزبان گردشگران و کویرنوردان است.

فرصتی مغتنم برای گشت در کویر و دیدن گیاهان، خزندگان و چرندگانی که در قلب کویر مرکزی ایران زندگی می‌کنند. حضور در آتشونی همراه با موسیقی سنتی شبانه و تجربه‌های مازیار آل داوود. 

آتشونی اصفهان اقامتگاه اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی جندق روستا سفر طبیعت گردی کویر گردشگری گرمه

شهرهای مرتبط