فرهنگ شهر اراکاز صنایع دستی که هم‌چنان در این شهر تولید می‌شود، می‌توان قالی بافی ، منبت کاری ، رودوزی‌، اثار فلزی، گیوه بافی ، سنگ تراشی ، سفالگری و کتابت را نام برد.

غذاهای محلی شهر اراک، مانند، آبگوشت دوگوله دودار، ته تالی، آش بی‌بی سه‌شنبه، شفته اراکی، آش ترخینه و آبگوشت کشک، جزیی از هیجانات سفر خواهد بود.

برای تهیه سوغاتی می‌توان از صنایع دستی در کنار خوراکی معروف اراک که فتیر است استفاده کرد و هم‌چنین محصولات دیگری چون صابون محلی، گردو، انار و باسلوق.

اراک اکوتوریسم ایران ایرانگردی بوم گردی بومگردی توریسم صنایع دستی غذا فرهنگ گردشگر گردشگری مرکزی

شهرهای مرتبط