توصیف خانه علوی


این بنا با تزیینات معماری خاص در دوره صفویه ساخته شده است

این بنا از آثار تاریخی شهر خوسف است، از ويژگی‌های معماری اين بنا می‌توان به سر در ورودی، هشتی، دهليز، حياط، ايوان، شاه‌نشين، مطبخ و سه دری اشاره نمود. راهروها و دالان‌های ارتباطی موجود به منظور ارتباط اوضاع اقتصادی اجتماعی و جغرافيايی منطقه با شرايط مذكور ساخته شده است. از جمله تزیينات اين بنا مي‌توان به رسمی‌بنديهای ورودی و هشتی تزیينات ايوان تزیينات اتاق شاه‌نشين اشاره نمود كه نشان دهنده ذوق و سليقه معماری بنا است تاريخ ساخت اين بنا به دوره صفويه بر می‌گردد.

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم خانه علوی خراسان جنوبی خوسف گردشگری

شهرهای مرتبط