توصیف تالاب آجی گلتالاب آجی گل در بخش اینچه برون شهرستان گنبد کاووس واقع شده و مساحتی بالغ بر ۳۵۰ هکتار دارد. پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی همچون اراده‌ای؛ تاجدار؛ گیلار و همچنون غاز خاکستری؛ انواع سلیم‌ها که زمستان به سواحل جنوبی دریای خزر و تالاب‌های منطقه مهاجرت می‌نمایند در این مجموعه زمستان گذرانی دارند.

منبع: سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان گلستان

اکوتوریسم ایران ایرانگردی اینچه برون بومگردی بومگردی پرنده نگری توریسم طبیعت طبیعت گردی گردشگری گلستان گنبدکاووس

شهرهای مرتبط