درباره


تمام هزینه‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید و اجازه دهید هر کسی هزینه‌اش را وارد کند. «حساب کتاب» همه حساب‌ها را انجام می‌دهد، تا سفر یا همحانه بودن راحت شود.

هزینه‌های‌تان را در هر لحظه مدیریت کنید. تمام هزینه‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید و اجازه دهید هر کسی هزینه‌اش را وارد کند.
بدون دغدغه از محاسبه سهم هر شخص، به راحتی با دوستان‌تان همسفر یا همخانه شوید. 

«حساب کتاب» همه حساب‌ها را برایتان انجام می‌دهد، تا سفر یا همحانه بودن برایتان راحت شود. 

 

«حساب کتاب» یک لیست مشترک از تراکنش‌ها است که به شما و دوستانتان اجازه می‌دهد مخارج مشترک خود، مانند یک فعالیت مشترک، در سفر، یا در خانه یا ...، را با یکدیگر تقسیم کنید. 

یک نفر تمامی هزینه‌ها و سهم هر عضو گروه را وارد می کند، «حساب کتاب» موجودی هر عضو را محاسبه می‌کند و بهترین راه را برای تسویه حساب بین اعضای گروه را پیشنهاد می‌کند.

 

از همینجا دانلود کنید

تیم تولید و پشتیبانی «حساب کتاب» آماده شنیدن نظرات شما برای اشکالات احتمالی و بهبودهای  پیشنهادی شما است.