توصیف اقامتگاه بومگردی کاروانسرتی عباسیاین مجتمع بومگردی در کنار کاروانسرای شاه عباسی در دل کوه و جنگل‌های ارسباران بنا گردیده و دارای بهترین آب و هوا هست.

آذربایجان شرقی اقامت اقامتگاه بوم گردی اقامتگاه بومگردی اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی بومگردی بومگردی توریسم کاروانسرا کاروانسرای عباسی کلیبر گردشگری

شهرهای مرتبط