جشنواره بومگردی سیدهاشم


جایزه بومگردی سیدهاشم به یادمان سیدهاشم طباطبایی به همت خانواده و تعدادی از دوستانش در تابستان ۱۳۹۸ پایه گذاری شد.

جایزه بومگردی سیدهاشم به یادمان سیدهاشم طباطبایی به همت خانواده و تعدادی از دوستانش در تابستان ۱۳۹۸ پایه‌گذاری شد.

جایزه سیدهاشم، به یاد سید هاشم طباطبایی، یکی از بنبان‌گذاران اقامتگاه‌های بومگردی در ایران، در تیرماه ۱۳۹۸ که متاسفانه در یک حادثه رانندگی جان باخت، توسط برخی از دوستانش پایه گذاری شد. انگیزه این کار، مرام سید هاشم طباطبایی در مهمان‌نوازی و حسن خلق و صبوریش بود که سبب می‌شد، خاطره خوبی از اقامت در بارانداز برای همه مهمانان به یادگار بگذارد. چنان که این حسن خلق بسیاری را برای بارها و بارها به فرحزاد بازمی‌گرداند.

پس از آن که خبر فوت سیدهاشم منتشر شد، دوستان همقطارش از شهرهای مختلف راهی دیار جندق شدند، این‌بار نه برای دیدن لبخندش بلکه برای بدرقه‌اش با اشک. به سید که فکر می‌کردیم یاد لبخند و نگاهش تسلایمان می‌داد و در همان هنگام آتش بر دلمان می‌زد. از دست دادن دوستی عزیز سخت بود، چه این که این دوست یار روزهای نخست راهی باشد که تازه به ثمر نشسته است. جمعی پس از یک روز پر اندوه دور هم نشسته بودیم، و همه از بیراهه رفتن این راه گلایه داشتند. از طرفی یاد سیدهاشم هیچ کسی را رها نمی‌کرد. در همان جمع، همه بر این تاکید داشتند تا  نام سید هاشم و از آن مهم‌تر منش او باید زنده نگهداشته شود. صحبت‌های متعددی مطرح شد، ولی زمان اندک بود و همه راهی دیار خود بودند. 

ادامه راه تا دیار کاشان و همراهی چند نفره سبب شد که این بحث ادامه یابد و در نهایت با همفکری آرش نورآقایی و موافقت حسین طباطبایی جایزه سیدهاشم شکل گرفت. هر جند این جایزه توسط  جمعی پنج نفره به جمع‌بندی رسید، اما متعلق به همه اعضای خانواده بزرگ بومگردی ایران است، همانطور که سید هاشم همیشه با گشاده‌رویی با همگان برخود می‌کرد. 

در نمایشگاه گردشگری سال ۱۳۹۸،‌ درست پیش از آن که کرونا ناقوس سیاهش را در تمام دنیا به صدا دربیاورد، نخستین قرار و مدارهای جایزه گذاشته شد، از اجرای آن در تابستان سال بعد رونمایی شد، نسخه‌ای اولیه لوگو و تندیس طرح‌ریزی شد، اما کار تا این زمان به دلیل شیوع کرونا و تاثیر گرفتن صنعت گردشگری از آن مسکوت ماند.  

اقامتگاه‌های بومگردی در هر منطقه نماینده فرهنگ بومی منطقه و همچنین یادآور سنت دیرین مهمان‌‌نوازی خانواده ایرانی و تکریم مهمان هستند. از طرفی رشد سریع اقامتگاه‌‌ها نگاه‌ها را به سمت بخش فیزیکی اقامتگاه‌ها سوق داده و از روح اصلی آن دور کرده است. 
این جایزه با هدف تاکید بر سنت‌های اصیل ایرانی و توجه به فرهنگ هر منطقه و حفط آداب و رسوم طرح‌ریزی شد. در این جایزه که متعلق به تمامی اعضای خانواده بزرگ اقامتگاه‌های بومگردی و کلیه علاقمندان به این حوزه، اعم از راهنمایان گردشگری، گردشگران و ... است، سعی می‌شود در یک وفاق کلی بر مفهوم اقامتگاه بومگردی تاکید شده و بر اساس آن، به توسعه این مفهوم پرداخته شود. 

اقامتگاه اقامتگاه بوم گردی اقامتگاه بومگردی بارانداز بانی‌بوم بانی بوم جایزه بومگردی سیدهاشم جایزه سید هاشم