ورزنه

(شهر)

اصفهانوجه تسمیه : درباره وجه تسميه ورزنه نظرهاي گوناگوني وجود دارد. برخي منابع، ريشه آن را «ورزيدن» ذكر كرده‌اند كه به فعاليت كشاورزی منطقه در گذشته اشاره دارد. برخي ديگر آن را معادل كلمه سيستاني «ورغنه» مي دانند كه به معنای پهن و گسترده است.
شهرت : شهر چادرسفیدها
جمعیت : 14,000
ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه

favourite
share

توصیف شهر ورزنه

شهر «ورزنه» یکی از شهرهای شرقی استان اصفهان  و نزديک‌ترين شهر به «تالاب بين‌المللی گاوخونی» و آخرين شهری است كه زاينده روز از آن عبور می‌كند. از روستاهای معروف منطقه می‌توان به قِهی و قورتان اشاره كرد.

 

share

فرهنگ شهر ورزنه

ورزنه را سفيدترين شهر جهان خوانده‌اند، زيرا بيشتر زنان در اين شهر با چادر سفيد ديده می‌شوند. روایت‌های گوناگونی درباره سپید پوشی این مردمان نقل می‌شود برخی بر این باورند که به دلیل گرمای شدید تابستان، مردم پوشش سفید را انتخاب کرده‌اند. برخی دیگر بر این باورند که چون ورزنه در گذشته محل کشت پنبه بوده، ماده اوليه سفيد برای بافت پارچه به راحتی در دسترس بوده است. اعتقاد برخی دیگر که بیشتر مورد اقبال است این است که چون ورزنه در گذشته ديار زرتشتيان بوده است و رنگ سفید در آیین‌ زرتشتی از جمله رنگ‌های مقدس به شمار می‌رود،  روحانيان زرتشتی لباسی از پنبه می‌پوشيدند و در تشريفات مذهبی، نوار مقدسی از جنس پنبه به گردن می‌آويختند. در سفرنامه مک گرگور آمده است که زنان خور نيز مانند زنان ورزنه چادر سفيد بر سر می‌كردند.

تولیدات: شیره خرما

صنایع دستی: سفره‌بافی (كاربافی)