اقامتگاه‌های بومگردی در تبریز (شهر)


1 اقامتگاه از میان 151 اقامتگاه.
ظرفیت کل: 5 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان آذربایجان شرقی، تبریز، کندوان، اسکو، جنب مدرسه قدیمی
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای رییسی
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل