طبس مسینا

(شهر)

خراسان جنوبینام قدیم : طبس عناب
وجه تسمیه : به دلیل وفور درختان عناب، به «طبس عناب» مشهور بوده اما پس از زلزله سال ۱۳۵۶ طبس و تخریب شهر، به نام «مسینا» که آن را دوباره آباد کرد معروف می‌شود.
ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه

favourite
share

توصیف شهر طبس مسینا

طبس مسینا، از توابع شهرستان درمیان، واقع در استان خراسان جنوبی است. «طبس عناب» بعد از ويرانی در زلزله سال ۱۳۵۶ به «طبس ميناب» تغییر نام داد و به علت زلزله‌های پی‌درپی به كلی ويران ‌شد، بالاخره شخصی به نام مسينا شروع به بازسازی اين منطقه نمود و نام اين منطقه را «طبس مسينا» گذاشت. طبس مسینا، در راه سیستان و بلوچستان به کرمان قرار دارد و همین امر از عوامل مهم در موقعیت ترانزیتی این شهر است.

سرچشمه رود شور بیرجند از این شهر است. اقتصاد «طبس مسینا» از طریق کشاورزی، دامداری و قالی‌بافی است. 

آسبادهای این شهر، مربوط به دوره قاجار بوده و از آثار ملی ایران است که به ثبت رسیده است.