تبلیغ در بانی

لپویی

(شهر)

فارسایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه

favourite
share

توصیف شهر لپویی

شهر لپویی که به تازگی از روستا به شهر تبدیل شده است، در بیست کیلومتری جنوب میراث جهانی تخت جمشید و بیست کیلومتری شمال شیراز واقع گردیده، تاریخ و قدمت لپویی طبق مستندات تاریخی و کاوش‌های باستان شناسی به شش هزار سال قبل باز می‌گردد.