جمعیت : 33,189 (نفر)
ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه