گیوی

(شهر)

اردبیلوجه تسمیه : گیو پسر گودرز
جمعیت : 6,805 (نفر)
ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه

favourite
share

توصیف شهر گیوی

در بخش مرکزی شهرستان کوثر استان اردبیل شهرستان گیوی قرار دارد. آب‌گرم این شهر شهرت داشته و هرساله مسافران زیادی برای استفاده از آب‌گرم به این شهر می‌آیند. این آب‌گرم در نزدیک خلخال قرار دارد. روستای فیروزآباد در این شهرستان قرار گرفته که از نظر تاریخی اهمیت زیادی دارد.