نام قدیم : تون
جمعیت : 41,000
مساحت : 5,100 (کیلومتر مربع)
ایستگاه راه‌آهن ایستگاه راه‌آهن فرودگاه فرودگاه