اقامتگاه‌های بومگردی در برزک (شهر)


3 اقامتگاه از میان 151 اقامتگاه.
4.7
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی اصفهان، شهر بَرزُک، محله مصلی
شماره تلفن : شماره تلفن 09125472055
مسئول پاسخگویی/رزرو : ترگل انوری نژاد
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.4
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 25 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی کاشان، برزک، محله مصلی، روبروی مسجد مصلی
شماره تلفن : شماره تلفن 03155673303 - 09132633483
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای شیری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 36 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان اصفهان، شهربرزک، محله مصلی، کوچه آیت ا.. موسوی
شماره تلفن : شماره تلفن 0913095306 - 09162641004
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل