اقامتگاه‌های بومگردی در آران و بیدگل (شهر)


2 اقامتگاه از میان 151 اقامتگاه.
ظرفیت کل: 48 (نفر)

شماره تلفن : شماره تلفن 09133620653
مسئول پاسخگویی/رزرو : علی شاکر آرانی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : سایر
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : دشت
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 5 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان اصفهان، آران و بیدگل
شماره تلفن : شماره تلفن 09907116702 -09132631024
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای بیابانپور
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل