رویدادها

نشست‌ بیست وهفتم از کوره‌ راه تا شاهراه

بیست و هفتمین نشست از سری نشست‌های از کوره راه تا شاهراه - همراه با محمد درویش
شهر تهران
تاریخ: سه شنبه، 17 خرداد 2021 تا دوشنبه، 16 خرداد 2021
نشست‌ بیست وهفتم از کوره‌ راه تا شاهراه