Yazd Province Description


استان یزد در فلات مرکزی ایران با کویر، تاریخ و فرهنگ و بافت تاریخی شهر یزد که در میراث جهانی ثبت شده، پذیرای گردشگران برای طبیعت گردی، بومگردی و کویرنوردی است.

 

 

 

 

 

 

Climbing Desert eco-tourism ecotourism Ecotourism Ecotourism Handicraft Iran Iran Touring Nature Tourism Tourism Travel trip Windcatcher Yazd کویرنوردی بافت تاریخی قنات

Related cities