Tehran Province Description


استان تهران در میانه کوه و کویر، به عنوان پایتخت ایران، در جنوب کوه‌های البرز قرار دارد. نزدیکی به کویر، کوهستان، دریا و جنگل آن را منحصر به فرد ساخته است.

 

 

Climbing Damavand Mountian eco-tourism ecotourism Ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Nature Tehran Tourism Tourism Travel trip

Related cities