Tabas in One Day


A travel suggestion for Tabas in 1 day

طبس به داشتن آب فراوان در این منطقه کویری مشهور است. به هر یک از روستاهای اطرافش که بروید از دیدن رودهایش متحیر می‌شود. آبشار و دره‌های آبی در این منطقه خود حیرت انگیز است. پیشنهاد می‌کنیم روز خود را با دیدن Morteza Ali Hot water spring شروع کنید که خود جلوه‌ای ناب از طبیعت در این منطقه است. آب‌های روان که از هر سو جاری هستند، هم سرد و هم گرم با ماهی‌هایی که به پای برهنه شما توک می‌زنند. با پیمایش رودخانه به سمت  Invalid Place Typeحرکت کنید. اگر فرصت داشته باشید می‌توانید یک روز هم در این منطقه سپری کنید. عصر به طبس بازگردید و به بازار قدیم و کوچک آن که هنوز کوبش چکش مسگری در آن شنیده می‌شود، سری بزنید. پس از آن به دیدن Golshan Garden Mansion ، که نمونه‌ای از معماری باغ‌های ایرانی است بروید. باغی سر سبز با دو پلیکان سفید مقیم آن. گشتی در باغ و بعد از آن باز به دیدن طبیعت باز می‌گردیم. دره Kal Jeni valley ، دره‌ای عمیق که متاسفانه با زدن سد بر روی رود جاری در آن از جلوه‌ آن کاسته شده است، اما همچنان دره‌ای زیبا است که آن را می توان با گراند کانیون مقایسه کرد. داشتن راهنمای محلی برای پیدا کردن راه ورود به دره توصیه می‌شود، هر چند خیلی هم ضروری نیست. به مدت یک روز هم می‌توانید در این دره قدم بزنید و پیمایش کنید، اما یک گشت کوتاه چند ساعته هم برای آن کافی است.  

 

 

Ecotourism Iran Iran Touring South Khorasan Tabas

Related cities