Sistan and Balouchestan Province culture


مردمی مهربان دارد که برخلاف خشکی زمین و آسمان این منطقه، سخاوتمند و بخشنده‌اند

مردم این سرزمین به زبان بلوچی سخن می‌گویند. در این استان، اقوام بلوچ عمدتا سنی و سیستانی‌ها بیشتر شیعه هستند. پوشش آن‌ها مثل دیگر مناطق بسته به آب و هوا شکل گرفته است. مردم بلوچستان به لباس محلی خود پایبند بوده‌اند و حتی امروزه نیز بیشتر زنان و مردان پوشش محلی خود را بر تن دارند. لباس‌های زنان بیشتر سوزن دوزی شده‌اند و بسیار زیبا و گران‌قیمت هستند. در سفر به این منطقه خوردن غذاهایی چون کشک زرد، اوجیزک، آبگوشت زابلی، چنگال، تنورچه، دوغ پا، دوغ برک، املت سوزی، تباهگ و لنجو را باید تجربه کرد.

موسیقی محلی این منطقه که ترانه‌ها و لالایی‌های خاص خود را دارد همیشه دلنشین بوده است. سازهای بادی و کوبه‌ای خاصی دارند. رقص‌هایی چون چوب بازی، رقص چاپ زابلی و رقص شمشیر هنوز برگزار می‌شود.

صنایع دستی این استان Carpet Weaving ، Kilim Weaving ، Pottery  Mat Weaving ، پرده‌بافی، چادر‌بافی، Felting ، Woodturning  و Balouch Embriodery شامل انواع دوخت‌ها مانند سکه‌دوزی و آيينه‌دوزی، پريوار‌دوزی، توردوزی، خامه‌دوزی و سياه‌دوزی است که بیشتر آنها توسط زنان تولید می‌شود.

Ceremony Culture Ecotourism Food Food Handicraft Iran Iran Touring Music Siatan and Balouchestan Tourism Tourism


Related cities