Shokatiyeh School Description


مدرسه شوکتیه در داخل بافت قدیمی شهر بیرجند قرار دارد

مدرسه شوکتیه در داخل بافت قدیمی شهر Birjand قرار دارد که تک ایوانی بوده و هشتی، دهلیز، ایوان رفیع، حیاط، حجره‌های دور تا دور حیاط شاه‌نشین و حمام از متعلقات این بنا است. بنای شوکتیه در سال ۱۳۱۲ قمری به منظور برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم ساخته شد و در سال ۱۳۲۶ هجری قمری اولین مدرسه جدید بیرجند در آن بنا شده است. مدرسه شوکتیه سومین مدرسه ایرانی به شیوه جدید و پس از مکتب‌خانه‌های سنتی بوده است.

در حال حاضر از مدرسه شوکتیه به عنوان حسینیه و جهت برگزاری مراسم مذهبی در ماه‌های محرم، صفر و اعیاد استفاده می‌شود. زیارت عاشورا، تعزیه و نمایش از دیگر برنامه‌هایی است که در این مکان برگزار می‌شود.

Birjand ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Shokatiyeh School South Khorasan Tourism Tourism

Related cities