Shahr-e-Rey City Culture


به خاطر نزدیکی اش به تهران فرهنگی مشابه این استان را دارد

مردم شهر ری به زبان فارسی سخن می‌گویند. بیشتر آن‌ها مسلمان و پیرو شیعه هستند. در این شهر، صنعت شیشه‌گری دستی، آینه کاری و ساخت مجسمه‌های سنگی رونق دارد. در بازار ری می‌توان این آثار را دید و به عنوان سوغاتی از آن‌ها استفاده کرد.

غذاهای محلی این منطقه شامل سرگنجشکی، اشکنه، دمی بلغور جو، دمپختک، اشکنه اسفناج، آش شله قلمکار و والک پلو است که البته در استان Tehran نیز رواج دارد.

Ceremony Culture ecotourism Ecotourism Food Handicraft Iran Iran Touring Rey Tehran Tourism Tourism

Related cities