Seno Forest Description


جنگلی در ۲۴ کیلومتری شهرستان طبس که در منطقه‌ای کوهستانی قراردارد

این جنگل در ۲۴ کیلومتری شهر Tabas  واقع شده است، بیشتر زمین‌های این منطقه کوهستانی است و ارتفاعات صعب‌العبوری دارد. شرایط طبیعی و محیطی حاکم بر منطقه مانند کمبود منابع آب، خشکی و شوری خاک، باعث ایجاد و گسترش پوشش گیاهی خاصی (تا حدودی مرتعی) شده است. مراتع استان اغلب شامل گیاهان شورپسند است. این مراتع به دلیل استفاده در تولیدات دارویی و همچنین تهییه علوفه، از نظر اقتصادی اهیمت زیادی دارد. از نظر داشتن فرصت‌های شغلی و چشم‌اندازهای طبیعی نیز مورد توجه است. تاکنون ۸۰۰ گونه گیاهی در این منطقه شناسایی شده که اغلب این گیاهان خاصیت دارویی دارند.

جنگل‌های دست‌کاشت دارای پوشش درختچه‌ای و درختی مثل گز، اسفناج وحشی و تاغ می‌باشند که برای کاهش توفان‌های کویری کاشته شده‌اند. این گیاهان از پایدارترین گونه‌های کویری می‌باشند که می‌توانند در برابر کم‌آبی و توفان‌های شدید و وزش شن‌های روان مقاومت کنند. این جنگل‌ها در شهرستان‌های ابرکوه، صدوق، خاتم، طبس و میبد وجود دارد.

استفاده نابجا،‌از پوشش گیاهی این منطقه عامل مهمی در از بین رفتن جنگل‌ها شده است.

ecotourism Ecotourism Ecotourism Forest Iran Iran Touring Nature Seno South Khorasan Tabas Tourism Tourism

Related cities