Sarm Hill Description


تپه صرم ۱۶ کیلومتری جنوب شرقی شهر قم و حد فاصل روستای خور آباد و صرم قرار دارد

تپه صرم ۱۶ کیلومتری جنوب شرقی شهر Qom  و حد فاصل روستای خور آباد و صرم قرار دارد. تپه صرم از ته‌نشین شدن رسوبات دریا در دوره چهارم زمین شناسی به وجود آمده است.

آثار به دست آمده از کاوش‌ها نشان‌دهنده این است که تپه در دوره‌های گذشته به شکل گورستان بوده است و تمامی معماری‌های موجود در این تپه بقایای قبور در دوران گذشته هستند. طبق پژوهش‌های صورت گرفته در مورد این تپه می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که تپه گورستان اقوام مهاجر آریایی در هزاره اول قبل از میلاد است.

قدمت این گورستان ۳۵۰۰ سال تخمین زده شده است. از این گورستان ظروفی مانند: قوری، فنجان با دهانه‌های بیضی شکل، کوزه، خمره و لیوان های استوانه‌ای به رنگ خاکستری یافت شده است.

ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Khurabad Qom Sarm Hill Tourism Tourism

Related cities