Sarakhs City Description


Border city and desert, The most important point on the Silk Road

شهری مرزی که در شمال‌شرقی استان Razavi Khorasan و در همسایگی کشور ترکمنستان قرار دارد و به خاطر مرز بودنش، از نظر نظامی و استراتژیکی مهم بوده و علاوه بر این موقعیت، در سال‌های اخیر از نظر تجاری نیز، مورد توجه قرار گرفته است. همجواری با کویر قره قوم ترکمنستان، زمستان‌هایی سرد و تابستان‌هایی گرم و خشک را برای این شهر به ارمغان آورده است. محصولات کشاورزی این شهر، خربزه، صیفی‌جات، غلات و پنبه است، هم‌چنین سرخس در صادرات کاکتوس نیز، دستی بر آتش دارد. علاوه بر کشاورزی، دامپروری گوسفند قره کل هم، در این منطقه اهمیت دارد.

آثار طبیعی و تاریخی چون، دریاچه بزنگان، غار مزداوند، کاروانسرای رباط، سنگ نگاره شترسنگ، مزار شیخ لقمان سرخسی، پل خاتون و رباط شرف، در این شهر خودنمایی می‌کنند.

ecotourism Ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Mashhad Nature Razavi Khorasan Sarakhs Tourism Tourism

Related cities