Sarakhs City Culture


فرهنگ شهر سرخس برگرفته از اقوام مختلفی است که در آن به سر می‌برند

اقوام مختلفی در سرخس به سر می‌برند. طایفه‌هایی چون عرب بهلولی، سیستانی، بلوچ، علی میرزایی. زبان مردم سرخس فارسی و  بلوچی، سیستانی و عربی است. آن‌ها مسلمان و پیرو شیعه و سنی هستند. 

 Carpet Weaving از زمان‌های دور در سرخس رونق داشته و نقش مهمی را در اقتصاد ساکنین این شهر کویری ایفا می‌کرده است، که همچنان نیز مورد توجه می‌باشد، هم‌چنین باید از Kilim Weaving ، Felting و Palus Weaving به عنوان صنایع دستی مهم در سرخس یاد کرد. از این محصولات صنایع دستی و هم‌چنین محصول خوراکی‌ چون پسته کوهی می‌توان به عنوان سوغاتی استفاده کرد. 

Culture ecotourism Ecotourism Handicraft Iran Iran Touring Mashhad Razavi Khorasan Sarakhs Tourism Tourism

Related cities