Rayen Caldera Descriptionدهانه آتشفشانی راین در استان کرمان واقع است. در ۳۰ کیلومتری جنوب‌شرقی شهر راین واقع در Kerman ، در اطراف دهکده‌های قلعه حسنعلی، قلعه حیدر و توتک تعداد ۱۴ دهانه انفجاری وجود دارد. محققان در ابتدا این دهانه‌ها را محل برخورد سنگ‌های آسمانی می‌دانستند اما پس از تحقیقات بیشتر، آنها را دهانه‌های آتشفشانی تشخیص دادند که بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ سال قبل فعال بوده‌اند.

دهانه آتشفشانى به شکل‌هاى گرد و بیضى دیده مى‌شوند که بزرگ‌ترین آنها قطرى به اندازه ۱۲۰۰متر و ژرفایى نزدیک به ۳۰۰متر دارد. در نزدیکى این دهانه‌ها روانه‌هایى به چشم مى‌خورند که نبود آثار فرسایشى چشمگیر، نشانه جوان بودن آنهاست. بزرگ‌ترین دهانه در این منطقه ریختى بسیار نزدیک به ریخت دهانه‌هاى برخوردى (impact craters) دارد. منطقه قلعه حسنعلی در محل تلاقی سه گسل مهم كه شاخه‌هایی از گسل نایبند، كوهبنان و كلمرد می‌باشند، قرار گرفته است. گویوویچ ۱۹۷۳ برای اولین بار این کراترها را محل برخورد سنگ‌های آسمانی ذکر کرد، میلتون ۱۹۷۶ و سپس سبزه‌ای ۱۳۶۳ آنها را کراترهای آتشفشانی دانستند. این كراترها بطور عمده دایره‌ای و به ندرت بیضی شكل هستند كه در اكثر آنها سولفات سدیم و یا كلرور سدیم وجود دارد كه متاسفانه با بهره‌برداری غیر اصولی بسیاری از دهانه‌ها تخریب شده است. کراترها در سن‌گهای آتشفشانی ائوسن، آلگلومرای اولیگومیوسن و آبرفت‌های کواترنر تشکیل شده‌اند. از ۱۴ کراتر منطقه فقط کراتر شماره ۹ سنگ‌های ماگمایی جوان و الترابازیک بیرون ریخته‌است.

بد نیست بدانید قطر این دهانه آتشفشانی ۱۱۵۰ متر، ارتفاع لبه شرقی دهانه ۲۲۷۰ متر و ارتفاع لبه غربی دهانه ۲۳۳۵ متر است. گفتنی است که نمک موجود در ته این کراتر از کیفیت و مرغوبیت بالای برخوردار است.

 

ایمان عارفی (راهنما گردشگری و طبیعت‌گرد استان کرمان)

۰۹۱۳۱۹۷۸۸۴۲

Eco lodge Ecolodge ecotourism Ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Kerman Nature Ragen Rayen Caldera Tourism Tourism Travel trip

Related cities