Qomrud Castle Description


قلعه قمرود متعلق به دوره اشکانیان است، این بنا در حاشیه قمرود و در شمال کوه سفید قرار گرفته است

قلعه قمرود متعلق به دوره اشکانیان است، این بنا در حاشیه قمرود و در شمال کوه سفید قرار گرفته است.

قلعه قمرود دارای بازارچه و هم‌چنین یک حیاط مرکزی بوده است که اطراف این حیاط اتاق‌هایی قرار داشته است. این بنا در دو طبقه ساخته شده است و دارای حوضخانه و بادگیر است.  

eco-tourism ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Qom Qomrud Castle Tourism Tourism

Related cities