Qom City Description


شهری مذهبی که مرکز استان قم است

در کنار رودخانه قمرود و دشت قم، شهری مذهبی قرار دارد که موقعیت جغرافیایی مناسبی برای ارتباط با شهرهای اطراف خود را از قدیم داشته و در مسیر جاده‌ ابریشم بوده است. شهر قم، معروف است به پایتخت مذهبی ایران و قطب فرهنگی. آب و هوایی گرم و خشک دارد و کشت محصولاتی چون گندم و جو و پسته در آن رایج است. 

در این شهر Masoome Holy Shrine دختر موسی بن جعفر (ع) هفتمین امام شیعیان وجود دارد که خود عاملی شده است تا نزد شیعیان اهمیت خاصی یابد و  محل اقامت بسیاری از روحانیون بلند پایه شیعه باشد. این مکان یکی از جاذبه‌های تاریخی و مذهبی شهر است، Qom Bazar ، Qom Jameh Mosque ، Veshnave و Hoze Soltan Salt Lake از جمله دیدنی‌های این شهر هستند.

eco-tourism ecotourism Ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Masoome Holy Shrine Nature Qom Tourism Tourism

Related cities