Park Shahr Description


پارک شهر، قدیمی‌ترین و اولین پارک عمومی شهر تهران است که بنای آن به سال ۱۳۳۹ شمسی باز می‌گردد

پارک شهر، قدیمی‌ترین و اولین پارک عمومی شهر Tehran  است که بنای آن به سال ۱۳۳۹ شمسی باز می‌گردد. این پارک در محله قدیم سنگلج در مساحتی نزدیک به ۲۵۰ هزار مترمربع ساخته شده است. بازدید از پارک شهر شما را سرحال خواهد آورد. در این پارک موزه صلح تهران، آکواریم پارک شهر، Park Shahr Bird Watching Site ، باغ پرندگان، استخر، ورزشگاه، کتابخانه، سالن نمایش، چندین آبنما و یک دریاچه مصنوعی و ... وجود دارد.

ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Nature Park Park Shahr Tehran Tourism

Related cities