Mashhad in 3 Days


A travel suggestion for Mashhad city

روز اول:

صبح روز اول به مرقد امام رضا بروید و از فضای خلوت صبح و حال معنوی آنجا استفاده کنید. بعد از آن از موزه آستان قدس رضوی که بزرگترین موزه مشهد و در صحن امام خمینی قرار دارد دیدن کنید. پس از آن به دیدن موزه مردم‌شناسی که همان حمام قلی بیک است بروید. بعد از خوردن ناهار آرامگاه نادرشاه و باغ موزه نادری که در فاصله ۲ کیلومتری حرم قرار دارد را ببینید. در نزدیکی همانجا، گنبد سبز در وسط میدان گنبد قرار دارد که مقبره محمد مومن عارف در دوره صفویه است این مکان قبلا خانقاه بوده است و اکنون تبدیل به مسجد شده. غروب خود را با گشتی در همان اطراف به پایان برسانید.

روز دوم:

صبح روز دوم بعد از خوردن صبحانه به سمت پارک جنگلی وکیل آباد بروید. قدم زدن در باغ با درختان بلند سر به فلک کشیده احساس خوشایندی دارد. برای خوردن ناهار می‌توانید با طی کردن ۱۳ کیلومتر به طرقبه برسید. بعد از گشتی در طرقبه و استراحت به مرکز شهر برگردید. در مسیر برگشت موزه مشاغل سنتی مشهد که در روستای ویرانی واقع شده را ببینید. غروب خود را در بازار امام رضا که بازاری بزرگ و خوش عطر و بو است و در شب جذابیت بیشتری دارد بگذرانید.

روز سوم:

صبح زود به سمت توس حرکت کنید که در ۳۳ کیلومتری مرکز شهر قرار دارد. از آرامگاه شاعر بزرگ فارسی فردوسی نیک‌نام دیدن کنید، بازارچه‌ای محلی در کنار آرامگاه وجود دارد که صنایع دستی مشهد در آن عرضه می‌شود از آن دیدن کنید. در مسیر برگشت بنای هارونیه را ببینید که در ۲ کیلومتری توس است. ناهار و عصر خود را در شاندیز بگذرانید که در ۲۵ کیلومتری این بنا قرار دارد.

Eco lodge eco-tourism ecotourism Ecotourism Imam Reza Holy Shrine Iran Iran Touring Mashhad Razavi Khorasan Tomb tour Tourism Travel trip

Related cities