Kerman Province Description


کرمان را می‌توان بزرگترین استان با آثار تاریخی و طبیعی ثبت شده در یونسکو دانست؛ از ارگ بم، ارگ راین، قلعه اردشیر، قلعه دختر، باغ شازده ماهان، کلوت‌های شهداد ...

 

 

Climbing eco-tourism ecotourism Ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Kerman Tourism Tourism Travel trip دیدنی های کرمان سفر به کرمان درباره کرمان کویر لوت کویرنوردی

Related cities