kashk


کشک غذایی بر پایه لبنیات است که در بیشتر نقاط مرکزی ایران تهیه و به صورت تلیت خورده می‌شود.

کشک که ماده‌ای برگرفته از شیر است، از کلسیم بالایی برخوردار است. کشک از جوشاندن دوغی که کره آن گرفته شده بدست می‌آید. خمیر حاصل از حوشاندن را گلوله کرده و در مقابل آفتاب خشک می‌کنند. با توجه به دامدار بودن بسیاری از روستاییان و عشایر در ایران، کشک از جمله غذاهای بیشتر مناطق ایران است و به صورت تلیت ورده می‌شود.

کشک زرد: این نوع کشک که برعکس کشک‌های دیگر که درشت هستند باید به طور معمول در تغار توسط دست مالیده شوند، به صورت گلوله‌های ریز بسیار کوچک هستند که در حین جوشیدن در آب حل می‌شوند. تفاوت دیگر این نوع کشک در این است که خود دوغ را پس از حوشیدن با آرد و ادویه خمیر و سپس خشک می‌کنند. به همین دلیل خود کشک طعم دار می‌شود. پس از خشک شدن نیز آن را آسیاب می‌کنند.  تهیه غذا از این کشک بسیار ساده است. آن را همراه با پیازداغ و آب می‌حوشانند. 

کشک سیاه: اضافه کردن گردو، رنگ بنفش تیره به غذا می‌دهد. از این رو به کشک زرد هم گردو سابیده شده اضافه شود، رنگ تیره‌ای به آن می‌دهد.


Persian Cuisine


Related cities