Kariz Hot water spring Description


چشمه آبگرم کریز در ۳ کیلومتری روستای کریز شهر کاشمر قرار گرفته است

چشمه آبگرم کریز در ۳ کیلومتری روستای کریز شهر کاشمر قرار گرفته است.

این چشمه در منطقه‌ایی کوهستانی قرار گرفته است. در حاشیه چشمه آبگرم دره‌ایی با رودخانه‌ایی پرآب وجود دارد که به زیبایی این منطقه افزوده است.

چشمه آبگرم کریز دارای خاصیت درمانی است. روستای کریز در ارتفاع ۱۴۰۰ متری از سطح دریا قرار گفته است. آب و هوای روستای کریز در فصل تابستان معتدل و در زمستان سرد است. این روستا از شمال با کوه باغ دشت و از جنوب شرقی به کوه پلنگوان محدود شده است.

منابع:

www.bartarinha.ir     

ecotourism Ecotourism Ecotourism Hot water spring Iran Iran Touring Kariz Kariz Hot water spring Kashmar Nature Razavi Khorasan Tourism Tourism

Related cities