Karaj City Culture


کرج شهری مهاجر پذیر است که این خود عاملی شده است تا فرهنگ‌های مختلفی در این منطقه دیده شود

کرج محل اقامت اولین مهاجرت‌ها‌ی اقوام مختلف به ایران بوده است، به گونه‌ای که امروزه نیز این فرآیند وجود دارد و مردم زیادی همه ساله به کرج مهاجرت می‌کنند که فرهنگ و زبان خود را حفظ کرده‌اند، برای همین، تنوع فرهنگی زیادی در این شهر و همچنین استان Alborz دیده می‌شود. مردم کرج و حومه آن به زبان فارسی است.

رسومات این منطقه نیز مانند دیگر نقاط ایران شامل اعیاد و دیگر مراسم‌های ملی و مذهبی است. عید نوروز جشنی متفاوت و مورد توجه تمام اقوام ایرانی است که در کرج نیز اهمیت دارد. نوروخوانی و پختن سمنو توسط زنان در در این منطقه شهرت داشته است. غذاهای محلی کرج شامل آش جو، حلیم، دیزی است. سوغات مخصوص این منطقه توت درختی، انگور، فندق، سنجد، خرمالو، عناب و ازگیل است که درخت توت این شهر بسیار معروف است و هنوز در محله‌های قدیمی خیابان‌های سرپوشیده از توتستان را می‌توان دید و بوی درختان سنجد در بهار بوی بهشت را به مشام رهگذران می‌رساند. از جمله شیرینی‌های نوروزی که همچنان رواج دارد پخت توتک پزان است که شهرت زیادی دارد.

Alborz Ceremony Culture ecotourism Handicraft Iran Iran Touring Karaj Tourism

Related cities