Jandaq City Cultureبه خاطر کمبود آب در منطقه کشاورزی از رونق خوبی برخوردار نیست و همین باعث شده تا مردم بیشتر به سمت دامداری بروند باز با این حال در منطقه محصولات کشاورزی مثل گندم و جو غلات انار و ... یافت می‌شود که مهمترین آن زعفران است که در مرغوبیت زبانزد است اما به علت کمبود منابع مالی فقط برای مصرف خود اهالی کشت می‌شود. دیگر مورد قابل ذکر هنر دست زنان منطقه است. طرح‌های نایینی که به دست زنان هنرمند جندق بر قالی‌ها نقش می‌بندد.

Culture ecotourism Ecotourism Food Food Handicraft Iran Iran Touring Isfahan Jandaq Tourism Tourism

Related cities