Hendostan Valley Description


دره هندوستان از مناطق تفریحی قاینات است. آب سردی از چشمه به این دره ریخته می‌شود

دره هندوستان از مناطق تفریحی و بکر و زیبای اسفدن در South Khorasan است و در فصل بهار میزبان گردشگران است. آب سرد این دره و هم‌چنین وجود درختان زرشک، عناب، پسته و کاج بر زیبایی این منطقه افزوده است. بوته‌های قیچ، تاغ و دشتی و گل‌های شقایق نیز جذابیت این منطقه را چندین برابر کرده است.

پوشش گیاهی این منطقه در قسمت کوهستانی شامل درخت‌های انجیر وحشی، بنه، پسته کوهی، بادامشک و گز است و بوته‌های آویشن و زیره نیز در این منطقه به فراوانی یافت می‌شود.
آب النگ، مزار و چهل سنگ آب از جاذبه‌های منطقه تفریحی دره هندوستان است. آب النگ در سمت غرب قرار گرفته و به علت باتلاقی بودن به النگ سار یا آب النگ مشهور است.

ecotourism Ecotourism Ecotourism Ghayen Hendostan Valley Iran Iran Touring Nature South Khorasan Tourism Tourism

Related cities