Halvan Cave Description


غاری طبیعی که هیچ جریان آبی در آن نیست و در ۷۵ کیلومتری شهرستان طبس قرار دارد

غار حلوان در ۷۵ کیلومتری شمال غرب Tabas  قرار دارد. این غار طبیعی است و هیچ جریان آبی در آن وجود ندارد. مسیر دسترسی به این غار بعد از روستای Halvan  و بعد از طی کردن حدود ۱۵ کیلومتر از جاده خاکی است. پیمایش غار کار چندان سختی نیست، فقط در بعضی قسمت‌های آن، احتیاج به طناب است. سن سنگ‌های غار حلوان حدود ۱۶۰ میلیون سال می‌باشد که مربوط به دوره ژوراسیک میانی است. با توجه به این که در این غار بقایای زیادی از استخوان‌های حیواناتی همچون گوسفند، شتر، الاغ و پرندگان دیده می‌شود، به نظر می‌رسد پناهگاهی برای حیوانات درنده است.

Cave ecotourism Ecotourism Ecotourism Halvan Iran Iran Touring Nature South Khorasan Tabas Tourism Tourism

Related cities