Givshad Village Description


گیوشاد در هفتاد کیلومتری شهر بیرجند است. چشمه آب ترش معدنی در این روستا قرار دارد

گیوشاد از توابع شهر Khusf  است، آب و هوای این روستا همانند دیگر مناطق این ناحیه کویری است. شغل اهالی روستای گیوشاد کشاورزی و دامداری است.

در روستای گیوشاد قنات‌هایی وجود دارد که به دلیل عبور از کویر آب‌ آنها کمی ترش مزه است. همچنین گیوشاد چشمه آب معدنی‌ای دارد که دارای خواص درمانی برای بیماری‌های پوستی است.

ecotourism Ecotourism Givshad Iran Iran Touring Khusf South Khorasan Tourism Tourism

Related cities


Related villages