Gilgamesh Studio 3


سومین نشست از سری نشست‌های از کوره راه تا شاهراه - همراه روشنک ماسوری

نشست سوم، از سری نشست‌های از کوره راه تا شاهراه 

عنوان: برگزاری جشن‌های ایرانی پس از اسلام

پژوهشگر: روشنک ماسوری

نشانی: تهران، خیابان ستارخان، ابتدای خیابان باقرخان، پلاک ۱۱۴، واحد ۳.

برای شرکت و ثبت نام در این نشست، مبلغ ۲۰۰ هزار ریال به شماره کارت: ۶۰۳۷۷۰۱۶۵۱۰۸۹۷۶۲ به نام آرش نورآقایی واریز کرده و رسید را به شماره ۰۹۳۰۸۵۷۶۳۵۸ توسط تلگرام ارسال فرمایید.

Eco lodge Ecolodge eco-tourism ecotourism Gilgamesh Iran Iran Touring Tehran

Related cities