Gazar Village Description


روستایی کهن به نام گازار

گازار در ۷۳ کیلومتری Birjand واقع شده است. نام این روستا با توجه به بوته‌های زیاد گز که در منطقه می‌روییده، گازار یا گز زار انتخاب شده است. آب و هوای روستا همانند دیگر مناطق همجوار با کویر، بیابانی و نیمه بیابانی است، در زمستان سرد و خشک و در تابستان در معرض بادهای تند قرار می‌گیرد. ساکنین گازار از طریق کشاورزی و دامداری امرار معاش می‌کنند.

روستای گازار ۱۴۰۰ سال سابقه تاریخی دارد، وجود قلعه‌ها و قنات‌های این روستا از نشانه‌های قدمت آن است.

Birjand ecotourism Ecotourism Gazar Iran Iran Touring South Khorasan Tourism Tourism

Related cities


Related villages