تبلیغ در بانی

Ezmighan Village Description


روستایی همجوار کویر با شالیزارهای برنج

در فاصله ۴۸ کیلومتری شمال شرقی شهر Tabas قرار دارد. آب و هوای ازمیغان نیمه بیابانی است. روستای ازمیغان تنها روستای کویری در ایران است که دارای شالیزار برنج است.

وجود رودخانه‌های دایمی در روستا موجب شده تا ازمیغان جزو معدود روستاهای کویری باشد که از تنوع گیاهی خوبی برخوردار است. در این روستا علاوه بر شالیزارهای برنج، درختان نخل و مرکبات خودنمایی می‌کنند. یکی دیگر از جاذبه‌های ازمیغان کشت برنج و خرما در زمین‌های کنار هم است.

اهالی ازمیغان از راه کشاورزی و دامداری امرار معاش می‌کنند.

ecotourism Ecotourism Ezmighan Iran Iran Touring South Khorasan Tabas Tourism Tourism

Related cities


Related villages