Chardeh Village Description


An small village near Birjand. Chardeh is famous for its tiny and stony homes. Also it is famous for its handicraft: Basket Weaving.

روستای چهارده، در نزدیکی Birjand و در دامنه شمالی رشته کوه باقران قرار گرفته است. بیشتر ساکنین محدود روستا پیرزنان و پیرمردان هستند و تعداد جوانانی که هنوز در روستا زندگی می‌کنند، انگشت شمار است. 
چهارده در واقع متشکل از چهار روستاست که دوتای آنها تنها با پای پیاده قابل دسترس هستند. فارغ از مناظر زیبای کوهستانی خاص منطقه، این روستاها دو ویژگی عمده دارند. یکی خانه‌های سنگ چین کوچک روستا است و دیگری هنر زیبای Raffia Weaving مردان است که اوقات فراغتشان را بعد از دامداری پر می‌کند. سبدهایی از جنس جوب بید یا بادام. هر روز مردان روستا عصرگاهان در میدانگاه روستا برای بافت و اختلاط های روزانه حمع می‌شوند. اینجا محل خوبی است تا هم بافت سبدها را از نزدیک ببینید و هم سبدهای بافته شده را خریداری کنید.

در بالادست روستا آبشارهای زیبایی است که در فصل‌بهار منظره زیبایی را در کوه‌های سنگی و سخت منطقه بوجود می‌آورند.  

 

Birjand Chahardah ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring South Khorasan Tarke Weaving Tourism Tourism حصیر بافی حصیر سبد بافی

Related cities


Related villages