Bandar Abbas City Cultureدر کنار انواع ماهی‌ها که از مهمترین سوغاتی‌های خوراکی این شهر هستند، صنایع دستی دریایی که از پوست نرم‌تنان دریایی ساخته شده و ساخته‌هایی مثل اشیای تزیینی زیورآلات و قاب عکس با آنها تولید می‌شود، از سوغاتی‌های پرطرفدار بندرعباس محسوب می‌شود.  Pottery ، Chadorshab Weaving ، Golabatun ، بادوله دوزی، شک دوزی و شیریکی پیچ، از دیگر صنایع‌دستی بندرعباس به شمار می‌آیند که برای سوغاتی گزینه‌های مناسبی هستند.     

Bandar Abbas Culture Eco lodge Ecolodge eco-tourism ecotourism Ecotourism Food Golabatun Handicraft Hormozgan Iran Iran Touring Pottery Tourism Tourism

Related cities