Ark Village Description


روستایی با آب و هوای کوهستانی در ۳۵ کیلومتری شهر خوسف که در دامنه کوه آرک قرار دارد

روستای آرک در فاصله ۳۵ کیلومتری شهر Khusf  و در دامنه رشته کوه‌های آرک قرار گرفته است. موقعیت جغرافیای این روستای کویری در دامنه کوهستان موجب شده، آرک از آب و هوای معتدل‌تری نسبت به باقی مناطق کویری برخوردار باشد.

قرار گرفتن این روستا در شرایط و آب و هوای کوهستانی و همچنین وجود آبشار در این ناحیه عامل سرسبزی روستای آرک است. آرک یکی از مناطقی است که گونه‌های مختلفی از  گیاهان دارویی در آن شناسایی شده است. از سوی دیگر این روستا چند قلعه‌ و بنای تاریخی را در خود جای داده است. شغل اصلی اهالی این روستا کشاورزی و دامداری است.

Ark ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Khusf South Khorasan Tourism Tourism

Related cities


Related villages