Aran va Bidgol City Culture


فرهنگی آغشته به بوی گل و گلاب با قدمتی طولانی

مردم این منطقه به زبان فارسی ولی با لهجه آرانی سخن می‌گویند. بیشتر آنها مسلمان و شیعه‌اند.

Carpet Weaving از صنایع دستی و یکی از مشاغل مهم این شهر محسوب می‌شود. برگزاری مراسم و آیینی چون مراسم هور بابا یا هوم بابا که مخصوص پانزدهمین شب ماه رمضان است و آیین سنج‌زنی که مخصوص روز تاسوعاست در این منطقه شهرت دارد. در سفر به آران و بیدگل خوردن غذاهایی چون شامی کباب، آبگوشت، گوشت لوبیا، گوشت نخود، یتیمچه و کوفته کباب، جزیی از هیجان‌های سفر خواهد بود.

Aran va Bidgol Culture ecotourism Ecotourism Food Handicraft Iran Iran Touring Isfahan Tourism Tourism

Related cities