Afin Village Description


افین و شهرتش با باغ‌های زرشک

افین از روستاهای شهر Ghayen  است. روستای افین در میان کوه قرار گرفته و از این رو روستایی سرسبزتر و آب و هوایی نسبت به مناطق دیگر معتدل‌تر دارد. کار عمده ساکنین این روستا کشاورزی است و بیشترین محصول کشاورزیش، زرشک است.

روستای افین با داشتن بناهای تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و آب و هوای کوهستانی از جمله روستاهایی است که در استان South Khorasan  مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.  

Afin Barberry ecotourism Ecotourism Ghayen Iran Iran Touring South Khorasan Tourism Tourism

Related cities


Related villages